Sidhuvudbild
Meny

Pedagogik

konstverk.JPG På Amorinen arbetar vi med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Denna pedagogiska filosofi står för:

- Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

- Bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.

- En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

På Amorinen omsätts denna praktik genom att vi uppmuntrar barnens positiva sidor, lust till att utforska, testa egna idéer, att samarbeta, visa hänsyn och förståelse för andra. Vi låter barnen ta konsekvenser av sitt handlande och därmed ta ansvar. Varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga.

tag.JPG malad-hand.JPG

Köanmälan

Amorinen välkomnar alla barn som är mellan ett och fem år.

Hit söker sig den som prioriterar hög personaltäthet i små barngrupper där barnen får utvecklas i en trygg, kärleksfull och stimulerande miljö.

Intresserad? Läs mer om hur ni ställer ert barn i kö här.

Kontakt

Amorinen Kooperativa Förskola
Runöbacken 80, 184 41 ÅKERSBERGA
Telefon: 08-540 866 03
E-mail: info@amorinen.se